Vi er alle filosofiske!

 Hverdagsfilosofi.dk handler om:

At undre sig!

At være nysgerrig - og sætte fokus!

At stille spørgsmål - og stille skarpt!

At selv små spørgsmål kan have stor betydning!

At respektere livet - både dit, mit og vores alles liv med dets op- og nedture!

At respektere at vi alle er forskellige, har forskellige liv, baggrunde og derfor ser, mener og føler forskelligt på tingene!

At indse ,at livet ikke varer evigt og derfor skal respekteres og behandles ordentligt!

At turde forholde dig ærligt til livet!

At du har et liv - dit liv - som er dit ansvar!

At respektere at livet kan være svært og i konstant forandring!

At mange ting i livet kan være enkelte og ægte!

At være ydmyg over for det liv vi har fået og få det bedste ud af det!

At mådehold udgør en væsentlig del af livet!

At være taknemmelig over dette liv og vise det til andre ved at vise dem næstekærlighed!

 Vi er alle filosofiske. Vi tænker alle - mere ller mindre - om de ting som vi støder på i vores liv. Vores tanker styrer vores adfærd og dermed giver udtryk for den person du er og det indtryk du både får og giver din omverden.

Hverdagsfilosofi.dk kommer med eksempler på hvordan tankeadfærd i et filosofisk perspektiv kan være afgørende for, hvordan du betragter livet som en del af denne verden.

Du kan få reflektere og undre dig over dette ved at læse nærmere på:

Hverdagstanker: de tanker vi alle fra tid til anden kan støde på i denne tids hverdag

Strøtanker : fokus på nogle af de paradokser vi mennesker skaber eller er en del af, og som præger vores liv.

Tankeadfærd: tanker danner grundlag for vores adfærd. Derfor er det også vigtigt at vi fokuserer på, hvad vi egentlig har af overbevisninger og former for adfærd.

Aforismer : korte filosofiske tanker / spørgsmål uden argumentation, som kan danne grundlag for undren og refleksion.

Hvorfor: en kort filosofisk tanke uden argumentation vedr. livet - dit og mit liv!

Målet er:

Blot du reflekterer over disse tekster , muligvis får dig til at tænke tanken til ende, tænke andre tanker eller måske se livet fra en ny vinkel.

Mange hilsner 

Charlotte A. Dahl