NY BOG OM DEPRESSION!

 

”Når sindet banker på – en vej ud af depression” er en trinvis gennemgang af forløbet i forbindelse med en depression.Den indeholder både en beskrivende del om sygdommen depression, praktiske og håndgribelige værktøjer til at komme gennem en depression samt en filosofisk og erfaringsmæssig del om, hvordan livet kan leves efter en depression. Bogen er opdelt i tre lange kapitler:

• Rod i sindet

• Ryd op i sindet

• Fred i sindet

Hensigten er at bruge bogen trinvis uden at gå for hurtigt frem. Tålmodighed er nøgleordet i denne sammenhæng, og det gælder i hele processen ud af din depression. Det er vigtigt, at du får indarbejdet nye vaner og rutiner langsomt fremfor at sætte for store mål uden at kunne indfri disse.

At overvinde en depression er en proces, som til tider kan føles opslidende med to skridt frem og et tilbage, endog med stilstand i processen, men hvis du holder fokus på dit indsatsområde, vil du opleve, at du langsomt og sikkert får et nyt fundament til at leve dit fremtidige liv på en måde, hvor din livskvalitet bliver forbedret og styrket til at kunne modstå depression.

Bogen henvender sig til depressive såvel som pårørende samt mennesker, som ønsker at få et indblik i og større forståelse for sygdommen depression.

 

Du kan tabe modet – styrken ligger i at samle det op igen!

Uddrag af bogen:

 

”Vores tanker styrer vores følelser, adfærd og handlinger, men når vi ikke formår at styre vores tanker, og vi ikke kan holde fokus, påvirker det vores sind og dermed vores person og i sidste ende vores liv. Har dit liv formet sig, som du oprindeligt havde forestillet dig? Da du var barn og i et filosofisk øjeblik tænkte over, hvad du ville være som stor, og hvordan dit liv skulle være, og hvad det skulle indeholde – stemmer det overens med, hvordan det rent faktisk har været indtil videre?

Du havde nok ikke umiddelbart planlagt, at du skulle blive deprimeret? Det er de færreste, for hvem livet udfolder sig som planlagt – og godt det samme! Livet er en perlerække af både små og store samt svære og nemme beslutninger, hvilket skaber nuancer og nye vinkler hele tiden. Imidlertid er det ikke altid, at vi er forberedt på disse indfald og bump på vejen. Det kræver øvelse, og ofte mestrer du bedre livets genvordigheder, når du har fået livet sat i perspektiv.”

Bogen henvender sig til depressive såvel som pårørende samt mennesker, som ønsker at få indblik i og større forståelse for sygdommen depression.

Bestil bogen på :www.forlagetmellemgaard.dk

Pris kr. 198,- / 180 sider

Om forfatteren

Charlotte Adserballe Dahl (1960) er HA & HD, folkeskolelærer og PD i Ledelse/Filosofi. Har i mange år arbejdet som chef inden for salg og marketing. Desuden har hun været medlem af flere bestyrelser inden for primært socialt udsatte grupper, heriblandt psykisk sygdom. Hun er bl.a. forfatter til en lang række artikler om depression og et oplæg til den socialdemokratiske regerings nedsatte psykiatriudvalg i forbindelse med Psykiatriplan 2020. Hun har i mange år lidt af depression og har skrevet denne bog ud fra de erfaringer, hun har gjort sig omkring sygdommen.

 

Vi er alle filosofiske!

 Hverdagsfilosofi.dk handler om:

At undre sig!

At være nysgerrig - og sætte fokus!

At stille spørgsmål - og stille skarpt!

At selv små spørgsmål kan have stor betydning!

At respektere livet - både dit, mit og vores alles liv med dets op- og nedture!

At respektere at vi alle er forskellige, har forskellige liv, baggrunde og derfor ser, mener og føler forskelligt på tingene!

At indse ,at livet ikke varer evigt og derfor skal respekteres og behandles ordentligt!

At turde forholde dig ærligt til livet!

At du har et liv - dit liv - som er dit ansvar!

At respektere at livet kan være svært og i konstant forandring!

At mange ting i livet kan være enkelte og ægte!

At være ydmyg over for det liv vi har fået og få det bedste ud af det!

At mådehold udgør en væsentlig del af livet!

At være taknemmelig over dette liv og vise det til andre ved at vise dem næstekærlighed!

 Vi er alle filosofiske. Vi tænker alle - mere ller mindre - om de ting som vi støder på i vores liv. Vores tanker styrer vores adfærd og dermed giver udtryk for den person du er og det indtryk du både får og giver din omverden.

Hverdagsfilosofi.dk kommer med eksempler på hvordan tankeadfærd i et filosofisk perspektiv kan være afgørende for, hvordan du betragter livet som en del af denne verden.

Du kan få reflektere og undre dig over dette ved at læse nærmere på:

Hverdagstanker: de tanker vi alle fra tid til anden kan støde på i denne tids hverdag

Strøtanker : fokus på nogle af de paradokser vi mennesker skaber eller er en del af, og som præger vores liv.

Tankeadfærd: tanker danner grundlag for vores adfærd. Derfor er det også vigtigt at vi fokuserer på, hvad vi egentlig har af overbevisninger og former for adfærd.

Aforismer : korte filosofiske tanker / spørgsmål uden argumentation, som kan danne grundlag for undren og refleksion.

Hvorfor: en kort filosofisk tanke uden argumentation vedr. livet - dit og mit liv!

Målet er:

Blot du reflekterer over disse tekster , muligvis får dig til at tænke tanken til ende, tænke andre tanker eller måske se livet fra en ny vinkel.

Mange hilsner 

Charlotte A. Dahl