Vi er alle filosofiske!

 Hverdagsfilosofi.dk handler om:

At undre sig!

At være nysgerrig - og sætte fokus!

At stille spørgsmål - og stille skarpt!

At selv små spørgsmål kan have stor betydning!

At respektere livet - både dit, mit og vores alles liv med dets op- og nedture!

At respektere at vi alle er forskellige, har forskellige liv, baggrunde og derfor ser, mener og føler forskelligt for tingene!

At indse ,at livet ikke varer evigt og derfor skal respekteres og behandles ordentligt!

At turde forholde dig ærligt til livet!

At du har et liv - dit liv - som er dit ansvar!

At respektere at livet kan være svært og i konstant forandring!

At mange ting i livet kan være enkelte og ægte!

At være ydmyg over for det liv vi har fået og få det bedste ud af det!

At mådehold udgør en væsentlig del af livet!

At være taknemmelig over dette liv og vise det til andre ved at vise dem næstekærlighed!

 Vi er alle filosofiske. Vi tænker alle - mere eller mindre - over de ting som vi støder på i vores liv. Vores tanker styrer vores adfærd og giver dermed udtryk for den person du er og det indtryk, du både får og giver din omverden.

Hverdagsfilosofi.dk kommer med eksempler på hvordan tankeadfærd i et filosofisk perspektiv kan være afgørende for, hvordan du betragter livet som en del af denne verden.

Du kan reflektere og undre dig over dette ved at læse nærmere på:

Hverdagstanker: de tanker vi alle fra tid til anden kan støde på i denne tids hverdag og med en lang række paradokser, vi ofte står overfor.

Livsprincipper : fokus på nogle af de værdier, vi som mennesker forholder os til, og som samlet er med til at danne grundlag for vores tilværelse.

Tankeadfærd: tanker danner grundlag for vores adfærd. Derfor er det også vigtigt at vi fokuserer på, hvad vi egentlig har af overbevisninger og former for adfærd.

Aforismer : korte filosofiske tanker / spørgsmål uden argumentation, som kan danne grundlag for undren og refleksion.

Depression: råd og vejledning i forbindelse med en eksistentiel krise, som depression kan være symptomerne på.

Bøger: information om indhold og udgivelsesdatoer for relevante bøger skrevet af undertegn.

Målet er:

At du reflekterer over disse tekster ,

At du muligvis tænker tanken til ende,

At du tænker andre tanker eller

At du måske ser livet fra en helt ny vinkel.

Mange hilsner 

Charlotte A. Dahl