Velkommmen til 2017!

03-januar-2017

Nytårsfortsættere!

Med et nyt år følger ofte spørgsmålet om nytårsfortsættere.
Ofte bærer disse mål præg af nærmest straffelignende indsatser, som vi sætter for i højere grad at efterleve omgivelsernes syn på, hvorledes vi bør være som mennesker både i adfærd og udseende. Det handler ofte om vægttab, rygestop, at motionere mere osv. Men hvis du ikke er motiveret eller umiddelbart synes at lysten er til stede, blot fordi der står den første i kalenderen med et nyt årstal, hvad er så meningen med disse.

Et nytårsfortsæt kunne måske også være at få et godt nyt år i samvær med dem du holder af og med fravær af sygdom! Umiddelbart kunne en sådan tilgang til det nye år, måske motivere mere end de slaviske mål, som vi altid sætter os for. Og hvis du ikke måske er overvægtig i en helbredsfarlig forstand, ryger så du knap kan trække vejret eller synes at du motionerer tilstrækkeligt, hvem skal dermed være dommer om hvad du bør og skal gøre?

Ofte straffer vi os selv med disse mål, sætter dem så højt, at vi bliver mismodige, når de ikke lykkes og forpester nærmeste vores omgivelser på grund af opgivenhed.

Sæt dig mål som må motivere dig, og lad det være på alle tider af året. Det er først når du mærker, at din intuition siger dig, at du vil kunne lykkes og energien er tilstede, at du vil blive tilstrækkeligt motiveret og lykkes med at nå dine mål.
Statistikken siger desuden, at det kun er 8% der rent faktisk når de mål, som de har som nytårsfortsættere!

En måde til at nå dine mål, når du føler motivationen for det, er at flytte fokus fra "det forbudte".
Hvis du vil tabe dig, kan du som primært mål sætte, at du vil have en sund krop. Dermed retter du fokus på de sunde ting og styrer udenom de usunde ting, som du uvægerligt vil tænke på, når de er forbudte.
Således bliver det oprindelige mål afløst af et andet og indirekte når du dit vægttab.

En anden måde til at undgå dårlige vaner kan være ved at ersattte disse med andre vaner, som du bliver motiveret af og finder sjovt, hyggeligt eller blot skaber en pause for dig til at aflede dine tanker.
Hvis du vil stoppe med at ryge, kan du langsomt vænne dig til at f.eks spille Candy Crush eller et andet spil. Dermed har du styret din hjerne til en anden aktivitet, når behovet for at ryge opstår.
Men hvorfor har vi så travlt med at fokusere på alt det vi ikke må, bør eller skal og har af dårlige vaner?

Et nytårsfortsæt kunne også være at holde af de ting og mennesker, som du er en del af og som udgør dit liv og sæt pris på det!

Et rigtig godt nytår til alle!

Mange tanker og hilsner fra
Charlotte A. Dahl

Filosofiske tanker handler om hverdagen!

Ankh-korset er symbol for liv.

Om de tanker som vi alle bærer rundt med og som til tider kan hobe sig op i en grad som kan afstedkomme depression - som er temaet for denne periode.

Vores tanker styrer vores følelser, adfærd og handlinger, men når vi ikke formår at styre vores tanker og vi ikke kan holde fokus, påvirker det vores sind og dermed vores person og i sidste ende vores liv.

"Når sindet banker på - en vej ud af depression" (udkommer i bogform feb. 2017)  er  en filosofisk betragtning af, hvorledes vi skal være opmærksomme, når vores mentale helbred har svært ved at tage højde for de op- og nedture, som livet indeholder. Ved i højere grad at være modtagelig for glæder og gennemleve modstand, vil vi i længden opleve større livsglæde.

Depression er et udtryk for, at sindet er overbelastet, og at vi skal tage vores liv op til revision - og det gælder alle aspekter i vores nuværende livssituation.

Derfor er det også vigtigt, at vi ikke kun overfladebehandler og retter op på den umiddelbare årsag til depressionen, men også tager fat på de mere indirekte årsager til, at vi er den person, som tilfældet er idag.

Det er hensigten med denne side, at give en filosofisk betragtning af, hvorledes vores sind  kan løsrives fra det fastlåste , kan etablere nye tankerækker i en mere ukonventionel vinkel og samlet give en højere grad af livstilfredsstillelse.

Bogen er opdelt i:

"Rod i sindet " forklarer årsager og symptomer på depression - alt efter graden af denne.

"Ryd op i sindet" giver input til, hvordan du kan sortere  i dine tanker, vaner og handlemåder.

"Fred i sindet" giver forslag til, hvordan du fremover kan leve livet og så vidt muligt undgå depression fremover.

I den næstkommende periode vil jeg skrive indlæg med eksempler på bogens indhold.

Rigtig god fornøjelse!

Mange hilsner og tanker fra

Charlotte A. Dahl