Hverdagsfilosofi.dk

Tanker fra hverdagen!

Vi tror - men er ikke religiøse!

Læs

Hverdagstanker

Vi lever i en brydningstid! Læs HVERDAGSTANKER


Den stoiske "bibel"!

Læs REFLEKSION

Hvorfor du bør gå uden om nyhedsstrømmen!

Læs HVERDAGSTANKER 

Pas på derude - der bliver smedet blandt bondefangere! 
Læs HVERDAGSTANKER

Skilsmissetallet for 2020 er steget!

Læs REFLEKSION

Vi er begyndt at tro på det ubegribelige! 
Læs EKSISTENS

Vi har fået en fælles fjende! 

Læs HVERDAGSTANKER

Vi lever i bobler!  Læs REFLEKSION

"Livets store spørgsmål er egentlig ikke om, der findes en Gud. Spørgsmålet, det væsentlige spørgsmål, er vel i virkeligheden, hvorfor vi gerne vil vide det - og ikke mindst, hvad vi bruger svaret til."

Stoicismen handler om at finde ud af, hvordan du behersker situationen og gør det bedste du kan, - gør det rigtige - på trods af, hvad der sker omkring dig!

En af de mest citerede linjer fra den stoiske filosof og romerske kejser Marcus Aurelius’ s bog “Meditationer” er:

“Du har magt over dit sind - ikke begivenheder udenfor. Indse dette, og du vil finde styrke."

Stoicismen  er i sin kerne en fortaler for at udholde smerte eller modgang uden at blive alt for følelsesladet eller klage over det.

I forbindelse med coronaepidemien kan filosofien være nyttig i forhold til den stoiske ide om at give slip på frygt og angst.

At undersøge sin frygt og ængstelse, finde ud hvorfor man har det sådan og derefter stå til ansigt med dette.

Hertil kan den stoiske filosof Seneca citat anvendes:

“Vi er oftere mere bange end den egentlige årsag, og vi lider mere af fantasi end af virkelighed”.

Med andre ord en vej til at etablere en højere og stærkere grad af modstandsdygtighed.

Og netop modstandsdygtighed ser ud til at være blevet det mest efterspurgte personlighedstræk, når vi står over for den kaos, som COVID-19 har været årsag til, så det er ikke underligt, at nogle mennesker vender sig til stoicismens ideer.

Nogle mennesker forveksler imidlertid modstandsdygtighed med at være stiv og hård i forsøget på at overleve - dette er dog ikke tilfældet.

Ægte modstandsdygtighed handler om at lære at trives.

Så hvordan kan vi lære af stoikerne og fremme modstandsdygtighed, mens vi behandler nogle af deres ideer med en sund dosis skepsis?

Tilpasning er nøgleordet her, og i det moderne samfund, når man beskriver modstandsdygtighed, bruges begrebet til i vid udstrækning at beskrive evnen til at reagere fleksibelt og effektivt ved at tilpasse sig udfordringer, der udgør en trussel.

Derudover er det vigtigt i denne sammenhæng ikke at tage hele ansvaret for dette på sig, når det bliver svært.

Modstandsdygtighed tilhører ikke kun  en person. Det vil også afhænge af den interaktion, som nogen har med de andre forhold omkring dem - for eksempel familie, venner, job, uddannelsesorganisation eller endda det land, de bor i.

Hvor modstandsdygtig du kan være, afhænger af hvor udfordrende disse forhold er, så det er vigtigt også at skabe elastiske og understøttende systemer.

Det gælder for alle: Pas på dig selv, din familie og dine medmennesker - følg Sundhedsstyrelsens forholdsregler og overhold de anbefalede restriktioner!

LÆS OGSÅ UNDER:

EKSISTENS &

HVERDAGTANKER 

Tiden er inde til stoisk ro!

Tiden er inde til, at vi tager ved lære af en gammel filosofi om i første omgang at etablere en stoisk ro - et fuldstændigt overblik og uændret væremåde, uanset hvad der sker. At vi lader fornuften styre fremfor vores følelser.

Umiddelbart kan denne filosofi virke følelseskold og barsk, men ikke mindst taget situationen i nutiden i betragtning, vil det både for det enkelte menneske samt i forhold til vores medmennesker, være den helt rigtige filosofi at leve efter.

Stoicismen (År 300 f.kr - år 800 e.kr opdelt ad tre perioder) har en meget nøgtern og direkte måde at gribe livet an på , som overordnet set faktisk værdsætter livet på en måde, som er meget direkte og livsbekræftende. Det handler om at vi gør os livet bevidst! Det liv som vi lever nu!

Der er intet over, under eller bag livet!

Det handler om nuet, den situation vi står i som menneske og ikke mindst en indsigt i, hvorledes vi formår og gebærder os i livet for at få det fulde udbytte ud af det.

Gennem tiderne har stoicismen været tilsidesat - ikke mindst grundet flere religiøse strømninger, som ikke har kunnet få stoicismen til at hænge sammen med det religiøse. Således behøver det ikke at være, og flere teologer og filosoffer har også gennem tiden været vidnesbyrd for, at det netop har en klar sammenhæng.

Filosofien arbejder overordnet ud fra retfærdighed, visdom, mod og mådehold, som grundlæggende kan betragtes som kardinaldyder hos det enkelte menneske. Over disse hersker fornuften, som i sidste ende vil være den stærke kraft for, at vi som mennesker kan overleve som art, hvilket vi i nutiden må sigte efter på en hensigtsfuld og hensynsfuld måde!

Lad os ved fælles hjælp komme igennem den næste tid – følg med på bloggen og få inspiration til, hvorledes du kan arbejde med denne nye livsfilosofi!

Pas på dig selv og din familie!

Vi er alle filosofiske!

Vi tænker alle - mere eller mindre - over de ting som vi støder på i vores liv.

Vores tanker styrer vores adfærd og giver dermed udtryk for den person du er og det indtryk, du både får og giver din omverden.

Hverdagsfilosofi.dk kommer med eksempler på hvordan tankeadfærd i et filosofisk perspektiv kan være afgørende for, hvordan du betragter  livet  I denne verden.

Du kan reflektere og undre dig over dette ved at læse nærmere på:

Hverdagstanker:

De tanker vi alle fra tid til anden kan støde på i denne tids hverdag og med en lang række paradokser, vi ofte står overfor.

Eksistens:

Tekster om menneskets eksistensvilkår og måder at leve på.

Livsprincipper :

Fokus på nogle af de værdier, vi som mennesker kan forholde os til, og som samlet kan være med til at danne grundlag for vores tilværelse.

Refleksion:

Tanker i ord om livet på godt og ondt!

Filosofi:

Gennemgang af udvalgte primære filosoffer gennem tiderne, som grundlag til evt etablering af en personlig livsfilosofi eller blot som inspiration til livet iøvrigt.

Bøger:

Information om indhold og udgivelsesdatoer for relevante bøger skrevet af undertegn.

Citater:

Få ord kan ofte erstatte lange tekster - lad dig inspirere og motivere i hverdagen over skrevne citater. 

Filosofisk fitness:

Sundhed i krop, sind og sjæl. Forslag og information om, hvordan du skaber balance og harmoni fysisk, mentalt samt åndeligt. Det er abstrakt, hvorfor vi træner filosofien og gør den fit!

Målet er:

At du reflekterer over disse tekster

At du muligvis tænker tanken til ende

At du tænker andre tanker eller

At du måske ser livet fra en helt ny vinkel.

Se også permentor.dk

Bedste hilsner

Charlotte Adserballe Dahl