Hverdagsfilosofi.dk

Tanker fra hverdagen!

Hvorfor du bør gå uden om nyhedsstrømmen!

Vi er så velinformeret og alligevel ved vi så lidt!

Især i denne tid kan der være mange gode grunde til at holde sig orienteret, men vores sociale medier skaber rigelige muligheder for at du kan få dækket den nyhedsstrøm som bør være nødvendig. Men i al almindelighed kan der være mange gode grunde til at vælge nyheder fra i dit liv.

Tre hurtige årsager er som følger:

Din hjernes reaktion på chokerende og skandaløse nyheder bør ikke undervurderes!

Nyheder er irrelevante!

De optager din tid!

Oftest bliver vi i sensationspressen proppet med skandaler og negative nyheder, som efterhånden ingen grænser har og som skal overgå tidligere skandaler og konspirationsteorier. Det gælder både i tekst og billede og sikkert er det, at disse indtryk sætter sig i underbevidstheden og skaber en negativ og frusterende opmærksomhed, som i bund og grund ikke er til nytte i hverdagen.

Desuden er langt hovedparten af de nyheder, som vi får præsenteret uden nogen form for værdi. Enten set ud fra det faktum, at det finder sted uden for din berøringszone, hvilket naturligvis kan virke som en egoistisk betragtning!

Alternativt kan en supplerende viden via nyhederne være grundlag og forklaring på at følge med, men det samlede nyhedsforbrug i dag bringer ikke mennesker videre frem! Såfremt dette var tilfældet, ville journalister være væsentligt bedre lønnet end tilfældet er.

Endelig kan det optage voldsomt meget af din tid at læse og forholde dig til nyhederne, og når det kommer til stykket, vil hovedparten af de aktuelle nyheder være nytteløs for dit personlige vedkommende. At læse bøger skaber derimod en større viden og kan være et positivt bidrag til at forstå verden og livet bedre!

De nyheder, som du har brug for, kan du få rigeligt gennem familie, venner og naboer.
Følg med i obs! Og forhold dig til, hvilke oplysninger du som borger skal forholde dig til og skip resten - du bliver blot i dårligt humør!

Pas på - der bliver smedet blandt bondefangere!
Vi bevæger os ud på fremmed jord i denne tid i forhold til vores fremtid. Vores overbevisninger om, hvad der sker og kommer til at ske går i alle retninger.
Det kan også få fatale konsekvenser i kølvandet af de første bølger omkring denne pandemi, idet mennesket altid er udsat for såkaldte “spåkoner og mænd”, når fremtiden er usikker og ikke udelukkende kan bero på fakta og videnskabelig resonnememt.

Givet er det, at der i fremtiden vil komme mange bud på, hvorfor og hvordan menneskeheden er ført i den nuværende situation, hvornår det sker igen og hvad den enkelte kan gøre for at forhindre dette eller slippe fri for at leve med konsekvenserne omkring dette.

Ren og skær grov udnyttelse og bondefangeri, som vil kunne tendere kriminel adfærd!

Desuden vil der blandt mange udbydere være markedsføring af såkaldte Coronafri zoner, “ren og virusfri service” og lignende banaliteter i forsøg på at skabe opmærksomhed og score kunder!

Imidlertid er mange mennesker desværre sårbare i sådanne situationer og kan blive lette ofre for disse overbevisende “sælgere” af ren bluf!

Vi har fået en fælles fjende!

Vi befinder os i en periode, hvor vi utålmodigt venter på at få en vaccination mod den herskende pandemi, så vi kan komme tilbage til hverdagen igen! Vores liv er i midlertid blevet forandret, og det bliver aldrig det samme.

På baggrund af det sidste år kan vi konstatere, at vi har fået en fælles fjende, som stater og lande har tacklet vidt forskelligt med sanktioner, restriktioner og retningslinjer lagt op til de enkelte landes stats- og regeringschefer!

Det skal der i fremtiden laves om på. Sålænge vi lever i en stigende internationalisering, kan det ikke være op til de enkelte stater og lande egenhændigt at gå ind i krigen mod en pandemi - der skal i fremtiden arbejdes på et væsentligt højere niveau.

Det gælder vedr. beredskab, prævention og indsatser mod fremtidige pandemier - for vi bliver angrebet også i fremtiden, spørgsmålet er blot, hvor store tab vi kommer til at lide, samt hvor forberedte menneskeheden er på disse angreb.

Set i dette lys forekommer vores nuværende og hedengangne indsatser i forhold til militær og beredskab i al almindelighed både mht ressourcer, indsatser og ikke mindst økonomi, også at være gammeldags og blot et levn fra fortiden lært af erfaringer. Men som mennesker er vi på dette område ikke længere end, hvad vi har erfaret, vi tænker ikke strategisk på fjender i samme grad og typer - vi ser på historien og forsøger at være beredt, også når udefrakommende mutationer finder deres vej.

Det kan også være en nærmest umulig opgave at forudse, men efter fælles evne, må vi lære af det sidste års angreb på menneskeheden. Rent præventivt må vi satse på vacciner, forskningsresultater bør intensiveres, således at sammensatte “tænkte” mutationer kan helbredes.

På verdensplan bør fælles retningsregler for indsatser i forbindelse med fremtidige indgreb udarbejdes, således at dette bliver en international indsats - også i vid udstrækning i forhold til økonomi. Gerne som erstatning for de enorme militæromkostninger, som hvert år udgør de enkelte landes BNP.

Desuden bør der etableres internationale specielkorps af specialister, som kan rykke ud i forbindelse med udbrud eller formodninger, således at der kan tages de fornødne forholdsregler og indsatserne bliver ensrettet.

Endelig bør der etableres fælles beredskabsplaner for de enkelte nationer, alt efter graden af epidemien og dens udbredelse. Sålænge vi er blevet internationaliseret i en grad, hvor enkeltpersoner kan rejse på tværs af verden inden for et døgn, skal der være sikkerhed for, at en spredning ikke finder sted under sådanne aktiviteter.

Set i bagspejlet er vi på verdensplan blevet overhalet af denne fjende, vores reaktion har været vidt forskellig både indsatsmæssigt, beredskabsmæssigt og de videre forløb og det har været individuelt op til de enkelte magthavere at forsvare sig mod pandemien - det holder ikke længere, sålænge vi mennesker er kommet tættere på hinanden og derfor bliver ofre i denne form krigsførelse med en fremmed modstander.

Læs tidligere indlæg under ARKIV!